Beroppen yn’e klas

Op e TDS waard de ôfrûne maand wurke oan it tema beroppen. Yn alle groepen is hurd wurke. De ôfsluting wie fan in oantal âlders dy’t mei kollega’s oer harren berop fertelden. Plysje, keunstneres, militêr en sels programmamakkers fan Omrop Fryslân kamen del.