Bernard Abma nimt nei 47 jier suteljen ôfskied

As ierappel- en grienteman hat Abma ûndertusken al ôfskied nommen fan syn klanten. Wy makken in portretsje fan syn lêste tiisdei yn en om Reduzum. Dêr’t hy sa’n 15 jier it guod oan hûs brocht.