Bern werom fan wrâldreis

Justerjûn gongen de bern fan gymferiening Stânfries op wrâldreis. Fan it Hollânske plattelân oer de Tower Bridge fan Londen en troch de Rocky Mountains. Neat gong de bern te fier. Sjineeskes en Russyske bern oant aapkes yn de jungle ta, alle kultueren sporten mei-elkoar. Foto’s