Bereikbaarheid Reduzum

Men kan vanaf heden, door de werkzaamheden betreffende de herinrichting van de Haedstrjitte, niet meer gebruik maken van de belangrijkste hoofd ingang op de Trije Romers van Reduzum.
Via Grou/ Idaerd/ Aegum / Wirdum en de Ayttawei is het mogelijk Reduzum te bereiken.