Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-Buiten

bMargot Tubben
De Terp 24
9008 RD Reduzum
0566 60 29 44
06 15 44 66 42
margottubben@zonnet.nl
www.binnen-ste-buiten.nl


Midden in het Friese watergebied, omringd door weilanden en torentjes rondom, ligt het mooie dorp Wergea. Aan de rand van het dorp ligt de oude zuivelfabriek- Fricoweg 36 9005 PC Wergea – aan open vaarwater.  Hierin heeft de Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-Buiten zich nu gevestigd. Tussen alle bedrijvigheid en wijdsheid vind je ruimte en inspiratie om te scheppen, bezig te zijn met het maken van een beeld.
Over Margot Tubben:
Margot maakt beelden uit diverse materialen. Haar uitgangspunt is om in dialoog te gaan met de klei of de steen: waarnemen, luisteren, ervaren, om zo ruimte te scheppen voor het beeld, dat zich langzamerhand ontvouwt. Dit geeft vrijheid, doet genieten van het vormen, brengt rust en prikkelt de fantasie. Het materiaal en de verbinding die ze er mee aangaat dagen uit om juist in de eenvoud van de vorm de essentie uit te drukken -passie en levensvreugd.” Ik ben de beeldhouwer van mijn leven” is dan ook haar filosofie.