Beëindiging gymnastiekvereniging Stânfries

Door gebrek aan activiteiten, leden en bestuursleden beëindigt Gymnastiekvereniging Stânfries (tijdelijk) haar activiteiten. Na al enkele jaren helaas geen activiteiten voor kinderen en jeugd te hebben, zijn er vanwege de coronapandemie ook al ruim anderhalf jaar geen activiteiten meer voor senioren. Omdat ook Elske Tolsma heeft laten weten dat het seizoen 2020-2021 haar laatste is, eindigt ook Dance Fit.
Daarmee komt er na bijna 110 jaar een (voorlopig) einde aan gymnastiek in Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum.