Bee Friendly!

84 procent van de huishoudens in Reduzum is lid van Doarpsbelang Reduzum. Als kleine blijk van waardering hebben alle leden van Doarpsbelang onlangs een zakje bloemenzaad gekregen. Wilt u ook lid worden, dan kunt u op de infopagina een inschrijfformulier downloaden. Op deze pagina kunt u ook lezen waar Doarpsbelang Reduzum en de werkgroepen zich de afgelopen 5 jaar mee bezig hebben gehouden.