Bedriuw yn byld

Wa bisto: Gelske Roorda van berneklean en kadowinkel De Vingerhoed.
Op dit momint drok mei: de ferkeap yn de winkel, kleanreparaasjes en krystmerken.
Wat is it moaiste fan dyn wurk: It moaie fan De Vingerhoed is it totale plaatsje van ynkeap, ferkeap, it stean op beurzen en fansels it meitsjen van berneklean.