Bedrijf in Beeld

Wie ben je? Max Brinksma van Veehandel Brinksma.
Op het moment druk met? Het verhandelen van slachtrunderen op de veemarkt.
Wat is het mooie aan je werk? Het contact met de klanten en de dieren aan de juiste afnemer verkopen voor de hoogste prijs op de juiste plaats. Dat is voornamelijk de veemarkt, daar komt vraag en aanbod bijelkaar.