Baukje wiis mei Sara

It kin jo net ûntgean at jo troch de Ds Boersstrjitte komme; hjir is ien jierdei. Baukje Zijlstra is no 50. Dat is âlder at se ea west hat, mar jonger dan se ea wêze sil!