Nieuw laag asfalt op Snitserdyk

Op 4 en 5 november 2019 wordt er geasfalteerd op de Overijsselsestraatweg aan weerszijden van de provinciale weg N354 ( Snitserdyk). Het doorgaande gemotoriseerde verkeer op de Overijsselsestraatweg richting Wirdum en Reduzum  is gestremd. Het verkeer wordt middels bebording omgeleid. Op 4 november wordt het asfalt verwijderd en op 5 november wordt het asfalt en de belijning weer aangebracht.