As it begjint te friezen, ûntteie de Friezen

Foar de iisbaan is it noch te betiid. Albertine Brinksma en Jehannes de Jager besykje earst mar ris oft it iis op beferzen stikken greide it hâldt.