Arie Broekstra Keningspartij

Under kâlde en reinige waarsomstandigheden is snein 26 april de keningspartij keatst. In protte bern hiene lêst fan kâlde hannen en de kjeld, der wa sels keats mei de jas oan. Doe’t de lêste partij klear wie koene de prizen útrikt wurde.
De earste krânsen fan 2015 hingje dus alwer ien it doarp. De âlde kransen kinne no wol fanne muorre en keal (allinnich de hoepel) ynlevere wurde by Marco Zijlstra.