Antyk tonieldoek siert Frienzer toniel

Toanielferiening Tusken Swin en Moezel út Friens spile justerjûn it stik Klontsjes fan Jan Schokker. Foar dat it doek opgie, koe it publyk sjen nei in prachtich âld tafriel. It doek dat al hast 100 jier is, is yn de 70-tiger jierren restaurearre.
Moandei 20 jannewaris om goed 20.00 oere wurd it stik noch ris opfiert yn Friens.