Andere tijden

Verandering van schooltijden is de laatste jaren een ontwikkeling in het onderwijs.
Naar aanleiding van vragen gaat de TDS dit jaar onderzoeken of er draagvlak is voor andere schooltijden.
Om op basis van adequate informatie, een mening te vormen over andere schooltijden is er voor ouders / verzorgers van huidige en toekomstige kinderen 4 februari een informatieve ouderavond.