ANBO: Midwinter buffet

Anbo nodigt 55+ leden en niet leden uit voor het midwinter buffet op vrijdag 14 december om 17.00 uur. Het buffet vindt plaats in Friesmastate in Grou, Oostergoostraat 52. De kosten zijn € 15,00 p.p. Opgave voor 11 december bij Tietsje Rodenburg. tel. 601947