ANBO feestmiddei

Sneon 18 april hat de ANBO har jierlikse feestmiddei yn ’t kafee fan famylje Van Dijk. Shantykoar De Middelsee Sjongers út Wytgaard sil dizze middei optrede. Yn dit koor sjonge ferskate prominente Redústers mei.