ANBO en de veranderingen in zorg

Een groot deel van de zorg wordt vanaf 2015 geregeld door gemeentes via de WMO. Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen.
Vrijdag 13 maart vertelt een medewerker van Mienskipssoarch over de veranderende zorg en de WMO. Belangstellenden zijn om 15.00 uur welkom in het lokaal aan Ayttawei.
Dit is na de Jaarvergadering ANBO afdeling Reduzum e.o.van 14.00