Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ook Doarpsbelang en Reduzum.com ontkomen er niet aan: de nieuwe Europese wet op de privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uiteraard beschermen wij alle persoonsgegevens al, maar hoe we dat precies doen, kunt u binnenkort op de site lezen.