Algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft vanwege de coronamaatregelen besloten de algemene ledenvergadering van dit jaar te laten vervallen. In plaats daarvan willen we via deze weg een aantal punten voorleggen aan de leden, zodat er in de praktijk zo goed mogelijk doorgewerkt kan worden door bestuur en werk­groepen. Bij dringende vragen, op- of aanmer­kingen is het bestuur altijd per mail bereikbaar: doarpsbelang@reduzum.com. We hopen op jullie begrip voor deze keuze en gaan er vanuit dat we volgend voorjaar met elkaar op de boppeseal de zaken weer op kunnen pakken zoals het officieel hoort!