Algemene Leden Vergadering Tennisvereniging Stânfries

Op woensdag 8 maart om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Stânfries.
Alle leden zijn van harte welkom in de sportkantine. Djado ten Hooven van Continu Tennis geeft op deze avond een presentatie over zijn tennisschool.