Alderensoarch, soarch foar takomst ?

Tongersdeitejûn is der by de Vrouwen van Nu in diskusjejûn oer âldereinsoarch. Fokkema, direkteur fan Leppehiem yn Akkrum, sil fertelle oer de hjoeddeiske ûntwikkelings yn’e soarch, wat dat konkreet en praktysk betsjut foar de minsken en organisaasjes en hoe’t Mienskipssintrum Leppehiem dêrmei omgiet.
Nei it skoft is der gelegenheid om fragen te stellen en te diskusjearjen.