Alde doarpen yn it nije jier

In de zestiger jaren trok Johan Adolfs langs de Friese dorpen om een dorpsfilms te maken. Alles kwam er op: dorp, kerk, school, winkels, fanfare, boodschappende vrouwen, werkende mannen, spelende kinderen, zwemmende eendjes…
Deze film is onlangs gedigitaliseerd door het Fries Film Archief en wordt zondagmiddag 6 januari tijdens een Nieuwjaarsdrankje in de kerk vertoond.