Ald papier ophelje

Reklamefolders as âlde kranten. Ek yn de fakânsje giet it opheljen fan âld papier gewoan troch. Set it dêrom woansdei oan de dyk. Wa sit der yn de âld papier kommisje ?