Ald papier ophelje

Nettsjinsteande dat it skoalfakânsje is, giet it âld papier opheljen gewoan troch. Ferjitte jo it net om it moarn foar njoggen oere oan de dyk te setten.