Ald izer aksje

Doarpsbelang Reduzum hat keatsferiening Jan Reitsma tastimming jûn foar it hâlden fan in âld izer aksje. De keatsers binne fan doel om oankommende moandei 20 augustus fan 19.00 oere ôf by jo oan de doar te kommen om âld izer, stiel, koper ensfh. op te heljen.