Albertine yn de krânsen

De KNKB hat noch in oantal wedstriden op de keatsaginda stean. De jongste jeugd fan keatsferiening Jan Reitsma kin dêr aardich yn meikomme. Albertine Brinksma wûn hjoed yn Jirnsum de earste priis by de welpenfamkes. Sjoch hjir foar alle útslaggen.