Al in moanne…

Wat giet de tiid hurd foar sa’n lyts famke. Noch mar krekt op de wrâld of se kin al har earste feestje fiere. Mei heit Shantia, mem Alien en broerkes Jesse en Anne fiert Eliza hjoed dat se al in moanne âld is.