Airbags stellen

Fan moandei op tiisdei is der wer taslein yn fjouwer auto’s yn Reduzum. Ut trije Opels en in Renault hawwe se de airbags en navigaasje apparatuer stellen. Der is in soad skea foar de belutsenen. Litte we as boargers mei-inoar alert wêze. De plysje hat it der drok mei. By ferdachte saken, skilje 112.