Aftrap Doch it foar dyn doarp

Ofrûne moandei hat de kommisje fan Doch it foar dyn doarp mei ferskate minsken om tafel sitten. Der binne al in moai soad plannen op tafel kaam. Hawwe jim noch ideeën? Graach foar 27 april reagearje. Ek waarden de reklamedoeken, dy’t oan de Snitserdyk komme, ûntbleate.