Afscheid Tussenschoolse opvang

Sinds 1991 is er tussenschoolse opvang op de TDS. Opgezet door en gecoördineerd door de ouders. Een aantal jaren geleden heeft BOBOB de uitvoering in handen gegeven van de Stichting Kinderopvang Friesland.
Door de invoering van continurooster in januari is vandaag de laatste keer. Samen met alle TSO-kinderen werd deze periode feestelijk afgesloten.