Afscheid Ds. Gerard Knol

Ds. Gerard Knol vertrekt, na 7 jaar predikant te zijn geweest in Reduzum (en 13 jaar in Mantgum, Ingwert, Dearsum en Huns/Leons), naar een andere gemeente, de protestantse gemeente Bierum-Holwerd-Krewerd. Zijn laatste dienst in Reduzum is op 5 juni.
Zijn afscheidsdienst is 12 juni in Raerd, aanvang 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid in het dorpshuis van Raerd om persoonlijk afscheid te nemen van Gerard.