Afke soarget foar sliepeleaze nachten

It bestjoer hie der sliepeleaze nachten fan hân. Afke wie oan bar om it bestjoer te ferlitten, mar der wie noch gjin kado en ek net in nij bestjoerslid. Dus hoe dat komme moast, we wisten it net. Mei in ABC en in blomke koene we Afke net nei hûs ta stjoere… Lês fierder