Wijkagent

politie
Politie Noord Nederland
Postadres Oedsmawei 18, 9001 ZJ Grou
Telefoonnummer 0900-8844

Harry Schaafsma is wijkagent voor o.a. Idaerd, Eagum, Friens
Nadja Pijper is wijkagent voor o.a. Reduzum

U kunt via de mail: Harry.schaafsma@politie.nl of via telefoonnummer 0900-8844 contact opnemen met onze wijkagent.

Of in noodgevallen via het algemeen alarmnummer 112.
Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van uw woon-, werk- of leefomgeving? Geef dit door aan de gemeente.
Meldpunt Sociaal overlast en  woon-, werk-, leefomgeving
Dorpsbelang (06-51525180) een groep app onder de noemer Reduzum veilig.  Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden.
Bewaren