Acties in Reduzum

Sinds kort is het niet meer nodig om voor het organiseren van collectes en ventacties een vergunning aan te vragen bij de gemeente Boarnsterhim of bij de penningmeester van Doarpsbelang. Verenigingen die acties willen houden in Reduzum melden dit voortaan bij het secretariaat van Doarpsbelang.