Aanvragen voor Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a.
Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.
Aanvragen voor de tweede ronde in 2017 moeten voor 1 november 2017 schriftelijk ingediend zijn.