Aanvragen Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds. Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier. Hier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2021 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar. Aanvragen voor de tweede ronde in 2021 moeten voor 1 november 2021 worden ingediend.