Aanvragen Tsjerkefûns

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via: deze link
Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2021 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor de eerste ronde in 2021 moeten voor 1 maart 2021 worden ingediend.