Aanvragen Tsjerkefûns

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via deze link. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2020 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor de tweede ronde in 2020 moeten voor 1 november 2020 worden ingediend.