Aanvragen Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a.
Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.
Aanvragen voor de eerste ronde van 2019 moeten voor 1 maart 2019 schriftelijk ingediend zijn