Aanschaf zonnepanelen

De stichting Doarpsmûne Reduzum zou graag van de dorpsbewoners van Friens, Idaerd en Reduzum willen weten of er nog belangstelling is voor een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.
Heb je belangstelling hiervoor of wil je meer informatie. Dit kan bij één van de leden van de stichting of via info@dorpsmolen-reduzum.nl