Aanpassen strooibeleid

De gemeente Boarnsterhim is gedwongen zijn strooibeleid aan te passen. De afgelopen periode heeft de gemeente het zoutstrooien volgens plan kunnen uitvoeren.De gladheid is steeds goed bestreden en er waren op de gemeentelijke wegen geen onoverkomelijke problemen. Maar nu wordt het strooibeleid aangepast.