Aanmelden Kerkdienst

Op 25 april 2021 zal in de kerkdienst kandidaat diakenen Kanter Kamstra en Boukje Piersma bevestigd worden als ambtsdragers in de kerkenraad. Er wordt dan afscheid genomen van hun voorgangers, Marijke Wassenaar en Jan Hofsteenge. Cécile Hofsteenge wordt bedankt voor haar werk om Klankboerd samen te stellen.
Er zal plaats zijn voor hoogstens 30 mensen die zich aangemeld hebben bij de kerkenraad op het mailadres pknreduzum@gmail.com vóór 20 april a.s..