Aangepaste ophaaldag oudpapier

In verband met dodenherdenking op woensdag 4 mei, wordt het oud papier op DINSDAG 3 mei opgehaald.
In de Linepraat staat iedere maand het rooster van chauffeurs en helpers.De opbrengst gaat voor de helft naar school, de rest naar de schoolbus en dorpsbelang Idaerd en Friens.