Aan tafel!!

De werkgroep Masterplan Reduzum 2020-2030 is in januari  bijeen geweest om de eerste stappen op papier te zetten. In het Masterplan kijkt doarpsbelang in de toekomst en naar hoe wij daar in Reduzum op willen inspelen. Net als voorgaande jaren worden er keukentafelgesprekken georganiseerd met ALLE inwoners van Reduzum. Jong en oud!!  De eerste gesprekken zijn in maart/april 2019. Binnenkort wordt er huis aan huis een formulier bezorgd met meer informatie.