Aaismyt-wedstriid

Foar de twadde kear wurdt freed de iepen Redúster aaismyt-wedstriid hâlden. Wa ferbrekt it rekord fan 23 meter? Jou jim op by Kafee Bar de Welp.