30 km zone

Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 30 km. De verkeersgroep is daarom een actie gestart om dit met name in de Trije Romers, Haedstrjitte en de Ayttawei duidelijk te maken.
Door 30 km stickers op de groene en grijze container te plakken, wordt er zo iedere week op de maximale snelheid van 30 km gewezen.