2x KleinKunst giet net troch

It optreden fan de twa keunstners snein yn Idaerd giet net troch. Theun Plantinga, begeliede troch Peter Sybenga, sil letter dit jier mei it stik ‘Grutte jongen’ delkomme.