Een aangepaste “boppeslach”

De overheid heeft op 21 april, samen met het RIVM,  de goedkeuring gegeven dat kinderen tot 18 jaar weer samen mogen sporten in de buitenlucht/ sportveld. Binnenkort start Kaatsvereniging Jan Reitsma, met de trainingen en willen ze ook de niet-leden de mogelijkheid bieden om mee te trainen. Lijkt jou dit iets om met andere kinderen lekker te trainen, dan geef je toch snel op, tot zondag 3 mei, onder: kvjanreitsma@gmail.com, met jouw naam/ voornaam en geboortejaar.