25 jier yn bedriuw

Dizze wike is it 25 jier ferlyn dat Bauke en Adri Hallema begûn binne mei harren doarpssuper. Bauke begûn mei in molkkarre, in SRV-wein, en Adri hie in lyts winkeltsje efter hûs. Dêrom dizze wike allegear feestlike oanbiedingen by Troefmarkt Hallema